Czy pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bhp?

W Polsce pracodawca ma zobowiązanie do zapewnienia odpowiedniego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) dla swoich pracowników. Zgodnie z polskimi przepisami prawa pracy, pracodawca musi zapewnić pracownikom niezbędną wiedzę dotyczącą zagrożeń występujących w miejscu pracy oraz sposobów zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym. Szkolenie BHP stanowi istotny element zapewnienia…