Jak zostać agentem ubezpieczeniowym?

Zgodnie z obowiązującym prawem agent ubezpieczeniowy to osoba prawna, fizyczna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej, który jest upoważniony przez towarzystwo ubezpieczeń do zawierania na jego rzecz umów z klientami. Agent pełnomocnik może podpisywać umowy, a agent pośrednik przedstawia ofertę, ale nie może jej sfinalizować. Agent ubezpieczeniowy pracuje tylko dla jednego…